Nuquunnamaa

‘Google Map’ fayyadamuun nu argachuu dandeessu.

Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa Baankii Filannoo keessan jalqabaa!