ለኦሮሚያ ባንክ ባለአክስዮኖች የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

የባንኩ የተፈተመ ካፒታል፤ 600,000,000        የባንኩ ምዝገባ ቁጥጥር፣

የባንኩ የተከፈለ ካፒታል፤ 3,607,788,000       የባንኩ  አድራሻ -አዲስ አበባ ፣ክ/ከተማ ፤ቂርቆስ፣ወረዳ፤01 የቤት ቁጥር ፤407 

ለኦሮሚያ ባንክ ባለአክስዮኖች  የተደረገ የስብሰባ ጥሪ

የኦሮሚያ  ባንክ አ.ማ 12ኛ አመታዊ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ቅዳሜ ታህሳስ 16 2014 ዓ/ም  ከጠዋጡ 2፡00 ሰዓት ጀምሮ ሳር ቤት አካባቢ በሚገኘው መቻሬ ሜዳ የሚያካሄድ በመሆኑ፣ ባለአክስዮኖች በተባለው ቀን፣ሰዓትና ቦታ ተገኝታችሁ በጉባዔው ላይ እንድትሳተፉ የዳይሬክተሮች ቦርድ በአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል፡፡

የ12ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

 1. የጉባዔውን አጀንዳ ማጽደቅ፣  
  1. 1. የጉባዔውን ድምጽ ቆጣሪዎች እና የጉባዔውን ፀሐፊ መምረጥ፣          
  1. 2. የአክሲዮን ግዥና ዝውውርን በማጽደቅ አዳዲስ ባለአክሲዮኖችን መቀበል፣
  1. 3. የዳይሬክተሮች ቦርድን ዓመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ፣
  1. .4 በተራ ቁጥር 1.4 ላይ በቀረበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፣    
  1. 5. የባንኩን የውጭ ኦዲተሮች ሪፖርት ማዳመጥ፣
  1. 6. በተራ ቁጥር 1.6 ላይ በቀረበው ሪፖርት ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፣    
  1. 7. የዘመኑ የተጣራ ትርፍ አደላደልና አከፋፈልን አስመልክቶ በቀረበው የውሣኔ ሃሳብ ላይ ተወያይቶ መወሰን፣
  1. 8. የውጭ ኦዲተሮችን ሹመት ማጽደቅና አበላቸውን መወሰን፣
  1. 9. የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ የአገልግሎት ክፍያ እና ወርሃዊ አበልን መወሰን፣
  1. 10 የመደበኛ ጉባዔውን ቃለ ጉባኤ ማጽደቅ፣  

ማሳሰቢያ

በጉባኤዔው ላይ ለመሳተፍ የሚመጡ ባለአክስዮኖች የዜግነት እና ማንነታቸውን የሚገልጽ የታደሰ ህጋዊ መታወቂያ ዋናውን ከአንድ ቅጅ ጋር ይዘው መቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡

ውክልናን በተመለከተ፡-

በጉባዔው ላይ በግንባር መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች በተወያካያቸው አማካይነት መሳተፍ ይችላሉ፡፡

የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የተሳታፊዎችን ቁጥር ለመመጠን ያመች ዘንድ ውክልናን በሚመለከተ፣ ባለአክሲዮኖች በተወካዮቻቸው አማካይነት እንዲሳተፉ እያበረታታን ጉባዔው ከሚካሄድበት ዕለት ሶስት የሥራ ቀናት በፊት በባንኩ ዋና መ/ቤት እና በአቅራቢያችሁ በሚገኙ የባንኩ ቅርንጫፎች በመገኘት ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን የውክልና ቅጽ በመሙላት፣ወይንም ውል ለማዋዋል ሥልጣን በተሰጠው የመንግስት አካል የተረጋገጠ የውክልና ሠነድ ዋናውንና አንድ ቅጅ በማቅረብ በጉባዔው ላይ መሳተፍ የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.