ዲስትሪክቶችና ቅርንጫፎች

ፊንፊኔ ከተማ ዉስጥ ያሉ ዲስትሪክቶች

ምዕራብ ፊንፊኔ ዲስትሪክት

+251-115-57-34-43
+251-115-57-35-00

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ምስራቅ ፊንፊኔ ዲስትሪክት

+251-11-558-53-83
+251-11-896-00-07

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ሰሜን ፊንፊኔ ዲስትሪክት

+251-11-557-20-93

 

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ደቡብ ፊንፊኔ ዲስትሪክት

+251-11-557-48-02

 

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ከፊንፊኔ ከተማ ዉጭ ያሉ ዲስትሪክቶች

አዳማ ዲስትሪክት

+251-22-211-03-37
+251-22-211-03-72

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ሻሸመኔዲስትሪክት

+251-46-211-03-53

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ነቀምቴ ዲስትሪክት

+251-57-660-51-09
+251-57-660-64-21/20/22

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ

ደሴ ሪሌሽንሺፕ ጽ/ቤት

+251-913-64-70-64

ቅርንጫፎችን ይፈልጉ